Heeft of krijgt uw organisatie te maken met omzetverlies door de coronacrisis? Maakt u zich zorgen of u de salarissen van uw werknemers nog wel kunt betalen? Bekijk hier of u aanspraak kunt maken op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Hoe werkt de NOW-regeling op hoofdlijnen?

Het coronavirus heeft onze economie voor een groot deel stilgelegd. De NOW is bedoeld om te voorkomen dat u straks personeel moet ontslaan. Continuïteit en werkgelegenheid staan voorop. Uniek aan de NOW is dat de loonkosten tot 90% van uw loonsom worden gedekt, dat de regeling voor alle werknemers geldt (vast of flexibel) en dat de subsidie wordt verstrekt op basis van goed vertrouwen. In principe wordt namelijk 80% van uw aanvraag als voorschot uitbetaald.

De regeling en voorwaarden zijn op 31 maart 2020 gepubliceerd. De aanvragen kunnen van 6 april tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

De hoofdlijnen van de regeling zijn:

  1. De NOW geldt voor alle werkgevers, groot en klein
  2. De NOW voorziet in een betaling van 90% van de loonsom in relatie tot de omzetdaling
  3. De NOW wordt toegekend voor een periode van drie maanden (voor 1 juni 2020 wordt bekend of de regeling wordt verlengd en onder welke voorwaarden)
  4. De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020
  5. De subsidie geldt ook voor werkgevers van uitzendkrachten, oproepkrachten, payroll-werknemers, platformmedewerkers en andere flexibele arbeidskrachten
Direct Contact

Voorwaarden

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor de NOW? Houd ten minste rekening met de volgende voorwaarden:

  1. U verwacht ten minste 20% netto omzetverlies ten opzichte van 2019, gerekend vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020
  2. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en de loonkosten in maart, april en mei 2020
  3. U betaalt 100% van het loon van uw werknemers door
  4. U vraagt in de tussentijd geen bedrijfseconomisch ontslag aan voor uw werknemers. Doet u dit toch, dan volgt een correctie en een boete

Weet u niet zeker of uw organisatie in aanmerking komt? Twijfelt u over het aanvragen van de NOW omdat u toch liever wilt reorganiseren? Neem contact met onze arbeidsrechtspecialisten voor hulp en advies.

Financieel

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en of de loonkosten gelijk zijn gebleven.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming dient u in veel gevallen een accountantsverklaring te verstrekken en vindt er mogelijk een correctie plaats.

Hulp en advies

Werkgevers zullen massaal een beroep doen op de NOW. Het is natuurlijk belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient en zo snel mogelijk een voorschot ontvangt. Het is minstens zo belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw aanvraag zo volledig mogelijk is. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u daarbij helpen.

Over de NOW hebben wij op 3 april 2020 een webinar gegeven. U kunt het webinar hier terugkijken.

De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rij gezet in onze FAQ. Voor vragen en advies schakelt u ondersteuning in van onze arbeidsrechtspecialisten.

Direct hulp

DeHaan Advocaten en Notarissen

Wij helpen mensen en bedrijven zoals zij het liefst geholpen willen worden. We geloven dat de beste juridische hulp begint met bovengemiddelde belangstelling, betrokkenheid en dat aandacht verbindt. Daarom stellen we ons actief en open op, met oog voor uw uitdagingen, vragen, twijfels en problemen.

Cliënten waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 8.2. Maximale klanttevredenheid maakt trots en geeft ons energie. Het is wat ons drijft en verbindt. DeHaan Advocaten en Notarissen werkt met 130 enthousiaste collega’s vanuit Groningen, Assen, Leeuwarden, Stiens en Zwolle. We denken mee als vertrouwde adviseur, houden helder zicht op de ontwikkelingen en zijn buitengewoon betrokken.


Contactformulier

Heeft u vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.